Barn og unge – fremtidens sjømatkonsumenter

Barn og unge – fremtidens sjømatkonsumenter

Med bakgrunn i Helsedirektoratets kostråd gjennomfører Det Norske Måltid aktiviteter som er rettet direkte mot barn og unge.

Helsedirektoratets kostråd anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk. DNM vil inspirere og gi barn og unge til selv å ta bevisste valg om sunn hverdagsmat og vise muligheter for et variert kosthold.

Gjennom ulike aktiviteter har DNM mål om å la barn og ungdom få erfaring med å spise mer sjømat og smake på det sunne og gode mangfoldet som finnes. DNM vil fokusere på sjømatens betydning, både med smak og sunnhet og øke den generelle interessen for sjømat.

Sosiale medier

Facebook:
Facebook.com/detnorskemaaltid
Twitter:
@DNMaltid
Instagram:
@detnorskemaltid

Kontaktinfo

Kristin Austigard
kristin@detnorskemaltid.no
+47 90 19 38 77