Barnas kjøkken


Barnas kjøkken

Barnas kjøkken er Det Norske Måltids matlagingskonsept for barn i alderen 8-12 år. I Barnas kjøkken lager barna en egen rett med norske råvarer, etter eget ønske. Målet med aktiviteten er at barn får muligheter til å være med på å lage mat, og da spesielt ut fra egne preferanser til seg selv.

Forskning har vist at barn rangerer spiseopplevelsen høyere når de får muligheten til å ta direkte valg når det gjelder matsammensetning. Det er et mål at barna skal få se sammenheng mellom råvarer og ferdig produkt, og med dette få kunnskap om matlaging. Denne aktiviteten vil også eksponere barna for et bredt utvalg ulike råvarer og ingredienser, innen sjømat og grønnsaker, slik at de får mulighet til å få nye smakserfaringer.

Positive matopplevelser og delaktighet i matlagning gjennom oppveksten legger grunnlaget for matvaner og spisemønster som voksen. I dag er det mange barn som ikke blir involverte i særlig grad i matlaging hjemme på grunn av en hektisk hverdag. Denne aktiviteten er derfor viktig for små «kokkespirer» og lar dem kokkelere sammen.

Sosiale medier

Facebook:
Facebook.com/detnorskemaaltid
Twitter:
@DNMaltid
Instagram:
@detnorskemaltid

Kontaktinfo

Kristin Austigard
kristin@detnorskemaltid.no
+47 90 19 38 77