KONKURRANSEN

Kriterier og kategorier 2016

Kriterier og kategorier for sesong 10 – 2017 kommer snart.

Konkurransekriterier

For å delta i Det Norske Måltid må produsenter og produkter oppfylle følgende kriterier:

  • Tidligere vinnere kan ikke delta med samme produkt som de har vunnet med tidligere, men er velkomne til å melde på andre produkter, eller tidligere nominerte produkter.
  • Påmeldte råvarer skal komme fra eller være foredlet i den regionen ditt fylke representerer. Det skal være en klar regionstilknytning til den påmeldte råvaren.
  • Med norske råvarer som er foredlet, menes at de er produsert i Norge og at råvarene i størst mulig grad hentes fra Norge.
  • Produktene må være tilgjengelig/i salg for allmennheten, og utsalgssted må opplyses ved påmelding. Dersom produktet kun er tilgjengelig for storhusholdning kan de ikke delta.
  • Hver deltaker kan maksimalt levere 2 råvarer, foredlet eller naturelle.

Sesongprodukter kan delta, forutsatt at råvaren kan fremskaffes til annen juryering som gjennomføres medio september. Ta i så tilfelle kontakt med oss i Det Norske Måltid.

Påmeldingsavgift per produkt

Påmeldingsavgift pr produkt er kr. 400,- + mva kr. 100,-. Totalt pr produkt kr. 500,-.
Påmeldingsavgiften Innbetales til kontonummer 3201 65 62172 Ipax Mat AS org nr 913 155 432 MVA.

Betaling merkes med DNM 2016 og produktnavn. Deltakelse i konkurransen blir aktivert når innbetaling er registrert.

Påmeldingsavgift per innmeldt produkt/råvare går til å dekke administrasjonsarbeid med kåringen. Alle påmeldte produkter vil i løpet av konkurransen få tilbakemelding med begrunnelse for resultatet og evnt. forbedringspotensiale for produktet.

Kostnader til innsending av råvarer/produkter til juryering, og eventuell tilstedeværelse under juryering dekkes av den enkelte deltaker.

Frister

Påmeldingsfristen for konkurransen i 2015 var 14. august.

Kategorier i kåringen av norges beste matprodukter

Generelle kriterier

Foredlede produkter kan både være basert på tradisjonelle og moderne produksjonsmetoder, uemballert og emballert.

Naturelle produkter kan både presenteres hele og som stykningsdeler, uemballert og emballert.

Ferdigretter, supper, sauser og lignende kan kun delta i kategorien «Årets godbit».

Årets det grønne – naturelle

Naturelle produkter fra sanking og dyrking på friland eller i drivhus.

Årets det grønne – foredlet

Alkoholfrie bær- og fruktdrikker, honning, gelé, chutney, marmelader og lignende fra sanking og dyrking.

Årets meieriprodukt foredlet

Smør, melk, brunost, yoghurt, rømme og lignende.

Årets kjøtt

Naturelle produkter av bufe (produksjonsdyr og andre nyttedyr), vilt, fjærkre og fugl

Årets kjøtt foredlet

Tradisjonell eller moderne foredling av bufe (produksjonsdyr og andre nyttedyr), fugl, fjærkre og vilt.

Årets sjømat foredlet

Tradisjonelt eller moderne foredlede produkter av alle typer sjømat fra ferskvann og saltvann, vill og oppdrettet.

Årets sjømat villfanget

Naturelle produkter av alle typer villfanget sjømat fra ferskvann og saltvann, både hel og stykningsdeler.

Årets sjømat oppdrett

Naturelle produkter av alle typer oppdrettet sjømat fra ferskvann og saltvann, både hel og stykningsdeler.

Årets godbit

Åpen kategori har fokus på god smak, nyskapning og markedsmuligheter. Produktet kan representere andre kategorier, men ikke være nominert i flere kategorier.

Årets sider

Årets sider skal være produsert av norske epler og være basert på gjæret råsaft av epler.

Årets tradisjonsøl

Årets tradisjonsøl skal være inspirert av tradisjonelle teknikker. Produktet skal inneholde tradisjonelle norske ingredienser som finnes naturlig i den norske floraen som urter, frukt, krydder, korn, humle. Produktet kan kombineres med moderne teknikker og importerte råvarer.

Beskriv tradisjonen som brygget representerer, hvilke elementer som er karakteristiske for denne tradisjonen, og hvordan du har videreført dette i brygget. Se eget felt for dette i påmeldingsskjema

Andre priser

Årets matspire

Årets matspire er en vandrepris fra Matmerk. Matmerk ønsker å løfte lokalmat og få produktene ut til forbruker. Juryens tro på produktet i et markedsperspektiv er avgjørende. Priskriteriene er ambisjoner, vekstmuligheter og kommersiell «teft».

Egen jury.

Det Norske Måltids hederspris

Det Norske Måltids Hederspris tildeles en person, et firma eller en organisasjon som har hatt særlig betydning for norsk matkultur. Prisen ble delt ut for første gang i 2011 og gikk til Ingrid Espelid Hovig. I 2012 gikk prisen til Halvor Heuch, i 2013 til Arne Brimi, i 2014 til Bodil Nordjore og i 2015 til Astri Riddervold.

Egen jury.

Årets Forsprang

PlayDesign brenner for emballasje, og ønsker å bidra til at ditt produkt får et forsprang i markedet. Dem vil ta utgangspunkt i det som fungerer godt med ditt produkt, forsterke dette og videreutvikle designet på emballasjen. Dere kjenner produktet, og PlayDesign kan emballasje – sammen skaper vi et forsprang.

Egen jury.

Ved spørsmål ta kontakt med Sigve Skretting/Kristin Austigard på epost ssk@ipaxmat.no/ka@ipaxmat.no eller mobil +47 90 75 10 25/+47 90 19 38 77.