KONKURRANSEN

Kriterier og kategorier sesong 11

GENERELLE KRITERIER

GENERELLE KRITERIER

For å delta i Det Norske Måltid må produsenter og produkter oppfylle følgende kriterier:

 • Tidligere vinnere kan ikke delta med samme produkt som de har vunnet med tidligere, men er velkomne til å melde på andre produkter, eller tidligere nominerte produkter. Er påmeldt produkt svært likt et tidligere vinnerprodukt, tar administrasjonen en vurdering på om produktet kan delta.
 • Norske råvarer og foredlede produkter kan delta. Med dette menes at produktets råvarer i størst mulig grad hentes fra Norge og at produktet er foredlet i Norge.
 • Produktene må være tilgjengelig/i salg for allmennheten, og utsalgssted/serveringssted må opplyses ved påmelding.

Sesongprodukter kan delta, forutsatt at råvaren kan fremskaffes til juryeringsrundene som gjennomføres. Ta kontakt med oss i Det Norske Måltid om du har spørsmål.

PÅMELDINGSFRIST

PÅMELDINGSFRIST

MERK: I 2018 dømmes alle deltakende produkter i en delfinale. Resultatet av delfinalen er 3 finalister i hver kategori. Påmeldingsfristen for produktene er derfor inntil en uke før delfinalen finner sted.

Sjekk derfor nøye hvor og når kategorien med ditt produkt skal dømmes.

Detaljert informasjon om innsending av produktene blir sendt til alle deltakere på e-post når den aktuelle delfinalen nærmer seg.

Frist for påmelding:

MERK! Påmeldingen er åpen frem til en uke før delfinalen for kategorien finner sted:

Delfinale 07.-08.09. | Oslo, Matstreif
– Årets kjøtt – foredlet, Årets ost og Årets meieriprodukt – foredlet

Delfinale 14.09. | Seljord, Dyrskun
– Årets bakst og Årets det grønne – foredlet

Delfinale 20.-21.09. | Tromsø, SMAK Nordnorsk Matfestival
–  Årets sjømat oppdrett, Årets sjømat villfanget og Årets godbit og Årets det grønne – naturelle (høst)

Delfinale 26.-27.09. | Trondheim
–  Årets kjøtt og Årets øl

Fristen for følgende kategorier var fredag 6. juli, og disse ble vurdert på Gladmat 19.-20 juli:

 • Årets sider
 • Årets sjømat – foredlet
 • Årets det grønne – naturelle (sesong sommer)

PÅMELDINGSAVGIFT

PÅMELDINGSAVGIFT

Påmeldingsavgift per produkt er kr. 1000,- ekskl. mva. (kr. 1250,- med mva.) og innbetales til kontonummer 3201 65 62172,  Moril AS org nr 913 155 432 MVA. Betaling merkes med DNM 2018 og produktnavn.

 • Deltakelse i konkurransen blir aktivert når innbetaling er registrert.
 • Påmeldingsavgift per innmeldt råvare/produkt går til å dekke administrasjonsarbeid i konkurransen, herunder gjennomføring av dommerarbeidene og produksjon av jurytilbakemeldingene.
 • Alle påmeldte produkter vil i løpet av konkurransen få tilbakemelding med begrunnelse for resultatet.

Kostnader til innsending av råvarer/produkter til juryering, og eventuell tilstedeværelse under juryering, dekkes av den enkelte deltaker.

INNSENDELSE AV PRODUKTER

INNSENDELSE AV PRODUKTER TIL KONKURRANSEN

Etter fristen for påmelding, vil du motta en e-post om hvor produktet ditt skal sendes for første juryering. I denne e-posten vil det også stå informasjon om frist for innsendelse. Det er viktig at produktet ankommer juryeringssted før fristen.

Juryering foregår kun på annonserte datoer.

Kontakt ditt lokale postkontor for informasjon om hvor lang tid forsendelsen tar. Vi anbefaler forsendelse over natt/ekspress for produkter som skal oppbevares kjølt/fryst. Er det tydelig at kjøleprodukter ikke har vært kjølt under forsendelse, blir det gjort en vurdering om produktet kan serveres til juryen av hensyn til mattrygghet.

Merk forsendelsen tydelig om produktet er en kjølevare (merk med «kjølevare»), frossent produkt (merk med «fryst») eller er et produkt som tåler/bør oppbevares i romtemperatur (merk med «R.T.»), i tillegg til produsent- og produktnavn.

Så lenge du som produsent har forbrukerforpakning av produktet ditt, skal du sende inn dette. Beregne minimum 500 g ren råvare til hver juryrunde for produkter som kjøtt og sjømat, og i kategorien det grønne naturelle. Det er ikke et problem om flere forbrukerpakninger må åpnes for å oppnå denne mengden vare. For resterende kategorier, beregne minimum to forbrukerpakninger. Av drikkevarer må juryene ha minimum 1 liter.

BEDØMMINGSKRITERIER

BEDØMMINGSKRITERIER

Under juryering bedømmes alle produkter ut fra et tilrettelagt evalueringsskjema. Produktene blir bedømt ut fra kriteriene emballasje, produktutseende, lukt, smak, munnfølelse og stedlig tilhørighet. Det er de sensoriske egenskapene til produktet ­- lukt, smak, munnfølelse og utseende – som teller mest i vurderingen.

Når det gjelder emballasje, gjøres en vurdering på om den er godt utformet og passer produktet, i tillegg til om den byr på god informasjon til forbrukeren.  For forbrukerpakninger vurderes den informasjonen som står på emballasjen.

Produsenten kan legge ved brosjyrer, men for forbrukerpakninger vil ikke denne informasjonen tas med i vurderingen (av tidshensyn).

For produkter som selges til storhusholdning, restaurant eller ferskvaredisk vil informasjon i informasjonsbrosjyrer tas med i evaluering, siden disse produktene har lite informasjon på selve emballasjen.

Under «stedlig tilhørighet» vurderes det om det opplyses tydelig om hvor produktet og eventuelle råvarer kommer fra.

Alle kriteriene vurderes med poeng og kommentarer. Poeng settes individuelt av hver dommer, uten diskusjon i plenum. Gjennomsnitt av poengene til alle dommerne brukes som et internt verktøy til å rangere produktene og bestemmer hvilke produkter som går videre. Det Norske Måltid offentliggjør ikke poengsummene produktene oppnår i konkurransen. Kommentarene fra dommerne og diskusjoner mellom dommerne brukes til å utforme jurytilbakemeldingene som produsentene får tilsendt.

Dommerne i Det Norske Måltid er personer som har lang erfaring fra mat- og drikkebransjen i Norge, og dommerne har ulik fagbakgrunn. Dommerne skal opplyse om eventuelle interessekonflikter i forhold til produkter som skal juryeres, og bidrar ikke i juryering av disse produktene. Uavhengig vurdering av produktene er viktig for konkurransens integritet.

KATEGORIER og PREMIER

HER ER KONKURRANSEKATEGORIENE FOR SESONG 11, 2018:

Generelle kriterier

 • Foredlede produkter kan både være basert på tradisjonelle og moderne produksjonsmetoder, uemballert og emballert.
 • Naturelle produkter kan både presenteres hele og som stykningsdeler, uemballert og emballert.
 • Ferdigretter, supper, sauser og lignende kan kun delta i kategorien «Årets godbit».

Årets det grønne – naturelle

Naturelle produkter fra sanking og dyrking på friland eller i drivhus.


Årets det grønne – foredlet

Alkoholfrie bær- og fruktdrikker, gelé, chutney, marmelader og lignende fra sanking og dyrking.


Årets ost


Årets meieriprodukt foredlet

Smør, melk, brunost, yoghurt, rømme og lignende.


Årets kjøtt

Naturelle produkter av bufe (produksjonsdyr og andre nyttedyr), vilt, fjærkre og fugl.


Årets kjøtt foredlet

Tradisjonell eller moderne foredling av bufe (produksjonsdyr og andre nyttedyr), fugl, fjærkre og vilt.


Årets sjømat foredlet

Tradisjonelt eller moderne foredlede produkter av alle typer sjømat fra ferskvann og saltvann, vill og oppdrettet.


Årets sjømat naturell

Naturelle produkter av alle typer oppdrett og villfanget sjømat fra ferskvann og saltvann, både hel og stykningsdeler. (Denne kategorien er en sammenslåing av de to tidligere kategoriene Årets sjømat villfanget og Årets sjømat oppdrett).


Årets godbit

Åpen kategori har fokus på god smak, nyskapning og markedsmuligheter. Deltakende produkter i Årets godbit kan ikke naturlig delta/høre hjemme i noen av de andre konkurransekategoriene.


Årets sider

Årets sider skal være produsert av norsk frukt og bær og være basert på gjæret råsaft.


Årets øl

Årets norske øl til mat. Produktet kan kombineres med moderne teknikker og importerte råvarer. Ved påmelding skal det beskrives tydelig hva slags mat ølet passer best til.


Årets bakst

Alt innen tradisjonelt og nytt bakverk/kaker som opprettholder kvaliteter ut over det helt dagsferske.


Andre priser i sesong 11, 2018:


Det Norske Måltids hederspris

Det Norske Måltids Hederspris tildeles en person, et firma eller en organisasjon som har hatt særlig betydning for norsk matkultur. Prisen ble delt ut for første gang i 2011 og gikk til Ingrid Espelid Hovig. I 2012 gikk prisen til Halvor Heuch, i 2013 til Arne Brimi, i 2014 til Bodil Nordjore, i 2015 til Astri Riddervold, i 2016 til Wenche Andersen og i 2017 Morten Schakenda.

Egen jury i regi av Det Norske Måltid.


Årets Forsprang – verdi kr 100 000

PlayDesign Studio brenner for emballasje, og ønsker å bidra til at ditt produkt får et forsprang i markedet. Vinneren av prisen får intill 100 000 kr i designtjenester. PlayDesign Studio vil ta utgangspunkt i det som fungerer godt med ditt produkt, forsterke dette og videreutvikle designet på emballasjen. Dere kjenner produktet, og PlayDesign Studio kan emballasje – sammen skaper vi et forsprang. Finalister i årets konkurranse kan søke om å vinne prisen.

Egen jury i regi av PlayDesign Studio.

Årets innovasjonspris  – verdi kr 100 000

Årets innovasjonspris fra Nofima har en verdi på 100 000 kr i tjenester . Vinneren kan bruke prisen til å heve sin kompetanse eller til videreutvikling av produkter eller konsepter. Vinneren av prisen kan få bistand fra Nofima innen ulike fagfelt, slik som gastronomi og produktutvikling, mikrobiologi og holdbarhet, prosessering og emballasjeteknologi, råvarer og råvareegenskaper, sensorikk eller forbrukerinnsikt og markedsføring. Prisen skal stimulere vinneren til å ta neste steg i sin utvikling. Alle finalistene i konkurransen kan søke om å vinne prisen.

Egen jury i regi av Nofima.

Årets matspire  – verdi kr 100 000

Egen jury i regi av Matmerk.


Årets reklamepris  – verdi kr 100 000

Alle finalister blir vurdert til å motta en reklamekampanje på matkanalen.tv  i 2019 for sitt produkt.

Egen jury i regi av Matkanalen.


Digital Etikett   – 10 000 kr til hver kategorivinner

Hver kategorivinner i årets konkurranse får trykking av etiketter til en verdi kr 10 000 av Digital Etikett.


Ved spørsmål ta kontakt med Kristin Austigard på epost kristin@detnorskemaltid.no eller mobil +47 90 19 38 77.