Moril AS

VEDRØRENDE IPAX MAT AS

 
Kristin Austigard og Sigve Skretting har siden januar 2014 eid og sammen drevet selskapet Ipax Mat AS. Med virkning fra 1. februar 2018 har Kristin Austigard kjøpt Sigve Skretting sine aksjer og selskapets foretaksnavn er endret til Moril AS.  Kristin Austigard vil her utvikle prosjektet Det Norske Måltid videre.
 
Sigve Skretting vil fortsette med ulike utviklingsprosjekter innen mat- og måltidsnæringen, lokalt, regionalt og nasjonalt, under navnet Ipax Mat.
 
Endringen i eierstruktur i selskapet er gjennomført som et ledd i en felles strategi der de tidligere aksjonærene i selskapet ønsker å drive virksomhet hver for seg, men likevel fortsette å samarbeide der dette anses forretningsmessig strategisk.

Kristin Austigard – Daglig leder

Kristin Austigard er utdannet sivilagronom ved Norges landbrukshøgskole, med fordypning i ernæring og fysiologi. I i tillegg har hun en mastergrad i strategi og ledelse fra BI. Hun har gjennom hele sin karriere arbeidet i verdikjeden for mat. Som organisasjonsleder i Prior og gjennom ti år som salgs- og markedssjef i Felleskjøpet Rogaland Agder, har hun opparbeidet lang ledererfaring innen salg, markedsføring og kommunikasjon.

Kontakt Kristin Austigard på e-post kristin@detnorskemaltid.no eller pr. telefon: +47 90 19 38 77

 

Kristin Austigard, Foto: Solfrid Sande

Org.nr. 913 155 432 MVA

Besøksadresse:
Måltidets Hus
Richard Johnsensgate 4
4021 STAVANGER

Postadresse:
Moril AS
Pb. 8034
4068 STAVANGER

Kontaktinfo

Kristin Austigard
kristin@detnorskemaltid.no
+47 90 19 38 77