Om Det Norske Måltid

OM DET NORSKE MÅLTID

Det Norske Måltid er en kåring av de beste mat- og drikkeproduktene i Norge!

Det Norske Måltid (DNM) har som formål å synliggjøre bredden av landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert. DNM ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold.

DNM kårer de beste matproduktene i Norge og er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Den kategoribaserte konkurransen danner selve grunnmuren i hele Det Norske Måltid sin struktur.

Det Norske Måltid har siden starten i 2008, bidratt til å posisjonere norsk mat og er et viktig matfaglig prosjekt med en klar nasjonal profil. DNM er et tydelig arrangement som viser fram matsatsningen i Norge for et bredt publikum og har en nasjonal rolle som et tydelig omdømmeprosjekt for norsk matproduksjon.

Målet med Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon.

Gjennom fokus på læring om norsk smak og mat har Det Norske Måltid som mål å bidra til matglede også hos barn og unge.

Bakgrunn

Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NIS) tok i 2007 initiativet til å utvikle et operativt konsept med fokus på Norges beste råvarer. Det Norske Måltid ble arrangert første gang i 2008 som en konkurranse i alle Norges fylker for å finne de beste norske råvarene og produktene. Målet var å synliggjøre lokale og regionale produsenter og å gjøre deres produkter tilgjengelig for flere forbrukere. Slik har Det Norske Måltid  arbeidet for å styrke primærnæringene og foredlingsbedriftene innen norsk matproduksjon.

NIS ba sommeren 2014 iPax Mat AS om å overta eierskap og administrasjon av Det Norske Måltid. Ipax Mat AS har skiftet navn til Moril AS fra 1. februar 2018.

Les mer om konkurransen her.

Foto: BITMAP | Røyse Frukt- og Bærpresseri med Cecilie Bjørnebye Jensen mottok prisen for Årets matspire fra Matmerk og reklameplass på Matkanalen, på scenen under prisutdelingen 11. januar 2019.

Foto: BITMAP | Røyse Frukt- og Bærpresseri med Cecilie Bjørnebye Jensen mottok prisen for Årets matspire fra Matmerk og reklameplass på Matkanalen, på scenen under prisutdelingen 11. januar 2019.

Kontakt oss

LEDER

Kristin Austigard:
kristin@detnorskemaltid.no
+47 90 19 38 77

KOMMUNIKASJON/PRESSE

Hege Forus:
hege@vikaforus.no
+47 99 24 11 09

Margrethe Vika:
margrethe@vikaforus.no
+47 41 51 55 97

Sosiale medier

#detnorskemåltid

Facebook:
Facebook.com/detnorskemaaltid

Instagram:
@detnorskemaltid

Twitter:
@DNMaltid

(skjult med klasse .dnm-hidden)

PROSJEKTLEDER

Cathrine Selvaag:
cathrine@detnorskemaltid.no
+47 90 53 66 73