Om Det norske måltid

Det Norske Måltid er en kåring av de beste mat- og drikkeproduktene i Norge!

Det Norske Måltid (DNM) har som formål å synliggjøre bredden av landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert. DNM ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold.

DNM kårer de beste matproduktene i Norge og er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Den kategoribaserte konkurransen danner selve grunnmuren i hele Det Norske Måltid sin struktur.

Det Norske Måltid har siden starten i 2008, bidratt til å posisjonere norsk mat og er et viktig matfaglig prosjekt med en klar nasjonal profil. DNM er et tydelig arrangement som viser fram matsatsningen i Norge for et bredt publikum og har en nasjonal rolle som et tydelig omdømmeprosjekt for norsk matproduksjon.

Det Norske Måltid støtter opp om mangfoldet av lokale produkter, kulturell praksis og produksjon, samt oppmuntrer til bærekraftig utvikling. Målet er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. Det Norske Måltid ønsker å gi ny verdi til regional og folkelig kunnskap om norske råvarer, som et verktøy til å sikre at den nasjonale kulturarv blir tatt vare på.

Gjennom fokus på læring om norsk smak og mat har Det Norske Måltid som mål å bidra til matglede også hos barn og unge.

Det Norske Måltid ønsker å være en viktig arena for meningsfull diskusjon, presentasjon, stille krav til og bidra til utvikling av norsk mat med kvalitet.

Bakgrunn

Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NIS) tok i 2007 initiativet til å utvikle et operativt konsept med fokus på Norges beste råvarer. Det Norske Måltid ble arrangert første gang i 2008 som en konkurranse i alle Norges fylker for å finne de beste norske råvarene og produktene. Målet var å synliggjøre lokale og regionale produsenter og å gjøre deres produkter tilgjengelig for flere forbrukere. Slik har Det Norske Måltid  arbeidet for å styrke primærnæringene og foredlingsbedriftene innen norsk matproduksjon.

NIS ba sommeren 2014 iPax Mat AS om å overta eierskap og administrasjon av Det Norske Måltid.

Les mer om konkurransen her

Foto: BITMAP/Jubelscener fra Det Norske Måltid finale 2014

Sosiale medier

Facebook:
Facebook.com/detnorskemaaltid
Twitter:
@DNMaltid
Instagram:
@detnorskemaltid

Kontaktinfo

Sigve Skretting
ssk@ipaxmat.no
+47 90 75 10 25

Kristin Austigard
ka@ipaxmat.no
+47 90 19 38 77