Samarbeidspartnere 2019

SAMARBEIDS­PARTNERE 2019

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Logo: Nærings- og fiskeridepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

Gå til nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider

DML


Landbruks- og Matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Gå til Landbruks- og Matdepartementet sine nettsider

Logo: Stavanger kommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Stavanger kommune

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen.

Gå til Stavanger kommune sine nettsider

Logo: PlayDesign er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


PlayDesign

PlayDesign er et personlig designbyrå som utvikler inspirerende merkevarer.

Våre fokusområder er logo/identitet, emballasjedesign og gründere. Vi utvikler sterke identiteter og gode verktøy for bedrifter, produkter og tjenester.

Er du gründer eller etablert i markedet? Vi hjelper med alt fra logo/identitet, nettside, emballasjedesign og salgsmateriell.

Gå til PlayDesign sine nettsider

Logo: Nofima er partner med Det Norske Måltid


Nofima

Nofima er et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat.

Les mer på Nofima sine nettsider her

Logo: Innovasjon Norge er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Gå til Innovasjon Norge sine nettsider

Logo: Kvadrat er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Kvadrat

Kvadrat er det femte største kjøpesenter i Norge både målt i omsetning og i areal. Dem har 160 flotte butikker du kan besøke.

Gå til Kvadrat sine nettsider

Logo: Rogaland fylkeskommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom blant annet å legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat

Gå til Rogaland fylkeskommune sine nettsider

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Logo: Digital Etikett er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Digital Etikett

Digital Etikett trykkjer flotte etikettar, ofte i små og mellomstore opplag. Det gjer at mange av kundane deira er småskalaprodusentar av velsmakande mat og drikke. Trykkjeriet held til i vakre omgivnader i Gaupne i Sogn og Fjordane, men sender gjerne etikettar raskt og effektivt til heile landet.

Gå til Digital Etikett sine nettsider

Logo: Conventor er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Conventor

Conventor AS er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger. Dette omfatter fagkonferanser, arrangementer/events, opplevelsessentra og andre PR-prosjekter.

Gå til Conventor sine nettsider

Logo: Clarion Hotel Energy er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Clarion Hotel Energy

Clarion Hotel Energy er Stavangerregionens største og mest spennende konferansehotell, Clarion Hotel Energy – The New Energy of Stavanger!

Gå til Clarion Hotel Energy sine nettsider

PARTNERE

Samarbeidspartnere 2017

HOVED SAMARBEIDSPARTNERE

(skjult med klasse .dnm-hidden)

Logo: PlayDesign er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


PlayDesign

PlayDesign er et personlig designbyrå som utvikler inspirerende merkevarer.

Våre fokusområder er logo/identitet, emballasjedesign og gründere. Vi utvikler sterke identiteter og gode verktøy for bedrifter, produkter og tjenester.

Er du gründer eller etablert i markedet? Vi hjelper med alt fra logo/identitet, nettside, emballasjedesign og salgsmateriell.

Gå til PlayDesign sine nettsider

Logo: Nærings- og fiskeridepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

Gå til nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider

DML


Landbruks- og Matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Gå til Landbruks- og Matdepartementet sine nettsider

Logo: Conventor er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Conventor

Conventor AS er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger. Dette omfatter fagkonferanser, arrangementer/events, opplevelsessentra og andre PR-prosjekter.

Gå til Conventor sine nettsider

Logo: DNB er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr de blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Gå til DNB sine nettsider

Logo: Kvadrat er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Kvadrat

Kvadrat er det femte største kjøpesenter i Norge både målt i omsetning og i areal. Dem har 160 flotte butikker du kan besøke.

Gå til Kvadrat sine nettsider

Logo: Stavanger kommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Stavanger kommune

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen.

Gå til Stavanger kommune sine nettsider

Logo: Innovasjon Norge er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Gå til Innovasjon Norge sine nettsider

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Logo: Digital Etikett er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Digital Etikett

Digital Etikett trykkjer flotte etikettar, ofte i små og mellomstore opplag. Det gjer at mange av kundane deira er småskalaprodusentar av velsmakande mat og drikke. Trykkjeriet held til i vakre omgivnader i Gaupne i Sogn og Fjordane, men sender gjerne etikettar raskt og effektivt til heile landet.

Gå til Digital Etikett sine nettsider

Logo: HANEN er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


HANEN

HANEN viser vei til Norges bygdeperler. Kom tett på de ekte opplevelsene, den smakfulle maten og de gode historiene!

Gå til HANEN sine nettsider

Logo: Clarion Hotel Energy er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Clarion Hotel Energy

Clarion Hotel Energy er Stavangerregionens største og mest spennende konferansehotell, Clarion Hotel Energy – The New Energy of Stavanger!

Gå til Clarion Hotel Energy sine nettsider

LOGO: Matkanalen


Matkanalen

Matkanalen er en norsk nisjekanal som frister med lekre matretter fra alle verdens hjørner.

TV-kjøkkenet har de seneste årene blitt stadig mer populært, og på Matkanalen kan du se matprogrammer døgnet rundt. Det er en god blanding av egenproduserte programmer laget i Norge, til internasjonale matprogrammer fra hele verden. Det meste av innholdet har aldri tidligere blitt vist i Norge, og for den matinteresserte er det mye å glede seg til.

Gå til Matkanalen sine nettsider

Logo: Matmerk er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Gå til Matmerk sine nettsider


Norges Råfisklag

Norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer. Næringa har en stolt historie og en fantastisk framtid – norske fiskere og Norges Råfisklag er en viktig del av denne suksesshistorien.

Norges Råfisklag er et av seks fiskesalgslag som i medhold av fiskesalslagslova tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av fisk i Norge. Fem av salgslagene, med Norges Råfisklag som det største, ivaretar omsetningen av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval.

Gå til Norges Råfisklag sine nettsider

PARTNERE

Logo: Nofima er partner med Det Norske Måltid


Nofima

Nofima er et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat.

Les mer på Nofima sine nettsider her

Logo: Figgjo er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Figgjo

Figgjo er kjent for høy innovasjonsevne, bekreftet gjennom en rekke designutmerkelser i Norge og utlandet. Vi kombinerer kompromissløs funksjonalitet med spennende design for å skape inspirerende og nyskapende produkter.

Gå til Figgjo sine nettsider

Samarbeidspartnere 2016

HOVED SAMARBEIDSPARTNERE

Logo: Innovasjon Norge er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Gå til Innovasjon Norge sine nettsider

DML


Landbruks- og Matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Gå til Landbruks- og Matdepartementet sine nettsider

Logo: Nærings- og fiskeridepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

Gå til nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider

Logo: PlayDesign er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


PlayDesign

PlayDesign er et personlig designbyrå som utvikler inspirerende merkevarer.

Våre fokusområder er logo/identitet, emballasjedesign og gründere. Vi utvikler sterke identiteter og gode verktøy for bedrifter, produkter og tjenester.

Er du gründer eller etablert i markedet? Vi hjelper med alt fra logo/identitet, nettside, emballasjedesign og salgsmateriell.

Gå til PlayDesign sine nettsider

Logo: Stavanger kommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Stavanger kommune

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen.

Gå til Stavanger kommune sine nettsider

Logo: Kvadrat er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Kvadrat

Kvadrat er det femte største kjøpesenter i Norge både målt i omsetning og i areal. Dem har 160 flotte butikker du kan besøke.

Gå til Kvadrat sine nettsider

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Logo: Planckfilm er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Planckfilm

Planckfilm er et uavhengig videoproduksjonsselskap, basert i Stavanger, som spesialiserer seg på bedriftskunder. Dem har blant annet laget det flotte filmmateriellet til Det Norske Måltid.

Gå til Plankfilm sine nettsider

Logo: Conventor er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Conventor

Conventor AS er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger. Dette omfatter fagkonferanser, arrangementer/events, opplevelsessentra og andre PR-prosjekter.

Gå til Conventor sine nettsider

Logo: Clarion Hotel Energy er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Clarion Hotel Energy

Clarion Hotel Energy er Stavangerregionens største og mest spennende konferansehotell, Clarion Hotel Energy – The New Energy of Stavanger!

Gå til Clarion Hotel Energy sine nettsider

Logo: Digital Etikett er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Digital Etikett

Digital Etikett trykkjer flotte etikettar, ofte i små og mellomstore opplag. Det gjer at mange av kundane deira er småskalaprodusentar av velsmakande mat og drikke. Trykkjeriet held til i vakre omgivnader i Gaupne i Sogn og Fjordane, men sender gjerne etikettar raskt og effektivt til heile landet.

Gå til Digital Etikett sine nettsider

LOGO: Matkanalen


Matkanalen

Matkanalen er en norsk nisjekanal som frister med lekre matretter fra alle verdens hjørner.

TV-kjøkkenet har de seneste årene blitt stadig mer populært, og på Matkanalen kan du se matprogrammer døgnet rundt. Det er en god blanding av egenproduserte programmer laget i Norge, til internasjonale matprogrammer fra hele verden. Det meste av innholdet har aldri tidligere blitt vist i Norge, og for den matinteresserte er det mye å glede seg til.

Gå til Matkanalen sine nettsider


Norges Råfisklag

Norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer. Næringa har en stolt historie og en fantastisk framtid – norske fiskere og Norges Råfisklag er en viktig del av denne suksesshistorien.

Norges Råfisklag er et av seks fiskesalgslag som i medhold av fiskesalslagslova tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av fisk i Norge. Fem av salgslagene, med Norges Råfisklag som det største, ivaretar omsetningen av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval.

Gå til Norges Råfisklag sine nettsider

Logo: HANEN er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


HANEN

HANEN viser vei til Norges bygdeperler. Kom tett på de ekte opplevelsene, den smakfulle maten og de gode historiene!

Gå til HANEN sine nettsider

Logo: Figgjo er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Figgjo

Figgjo er kjent for høy innovasjonsevne, bekreftet gjennom en rekke designutmerkelser i Norge og utlandet. Vi kombinerer kompromissløs funksjonalitet med spennende design for å skape inspirerende og nyskapende produkter.

Gå til Figgjo sine nettsider

Logo: DNB er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr de blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Gå til DNB sine nettsider

Logo: Rogaland fylkeskommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom blant annet å legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat

Gå til Rogaland fylkeskommune sine nettsider

Logo: Matmerk er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Gå til Matmerk sine nettsider

Samarbeidspartnere 2015

Logo: PlayDesign er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


PlayDesign

PlayDesign er et byrå med et stort hjerte for både små og større kunder.

Som regionens første designbyrå, har de helt siden starten i 2007, fokusert på å utvikle sterke merkevarer for sine kunder.

Gå til PlayDesign sine nettsider

DML


Landbruks- og Matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Gå til Landbruks- og Matdepartementet sine nettsider

Logo: Nærings- og fiskeridepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

Gå til nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider

Logo: Matmerk er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Gå til Matmerk sine nettsider

Logo: NCE Culinology er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


NCE Culinology

NCE Culinology er en næringsklynge innen mat- og måltidsnæringen. Partnerne er industriaktører, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsvirksomheter. Klyngen har som mål å styrke kunnskap og innovasjonsevnen innen industriell gastronomi, og skal bidra til å øke den økonomiske veksten ved å tilrettelegge samarbeid og sikre ferdigstillelse av viktige utviklingsprosessen og prosjekter.

Gå til NCE Culinology sine nettsider

Logo: Rogaland fylkeskommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom blant annet å legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat

Gå til Rogaland fylkeskommune sine nettsider

Logo: Stavanger kommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Stavanger kommune

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen.

Gå til Stavanger kommune sine nettsider

Logo: Innovasjon Norge er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Gå til Innovasjon Norge sine nettsider

Logo: Clarion Hotel Energy er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Clarion Hotel Energy

Clarion Hotel Energy er Stavangerregionens største og mest spennende konferansehotell, Clarion Hotel Energy – The New Energy of Stavanger!

Gå til Clarion Hotel Energy sine nettsider

Logo: Figgjo er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Figgjo

Figgjo er kjent for høy innovasjonsevne, bekreftet gjennom en rekke designutmerkelser i Norge og utlandet. Vi kombinerer kompromissløs funksjonalitet med spennende design for å skape inspirerende og nyskapende produkter.

Gå til Figgjo sine nettsider

Logo: DNB er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr de blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Gå til DNB sine nettsider

Logo: Conventor er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Conventor

Conventor AS er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger. Dette omfatter fagkonferanser, arrangementer/events, opplevelsessentra og andre PR-prosjekter.

Gå til Conventor sine nettsider

Logo: Planckfilm er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Planckfilm

Planckfilm er et uavhengig videoproduksjonsselskap, basert i Stavanger, som spesialiserer seg på bedriftskunder. Dem har blant annet laget det flotte filmmateriellet til Det Norske Måltid.

Gå til Plankfilm sine nettsider

Logo: Kvadrat er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Kvadrat

Kvadrat er det femte største kjøpesenter i Norge både målt i omsetning og i areal. Dem har 160 flotte butikker du kan besøke.

Gå til Kvadrat sine nettsider

DML


KG Fosshagen

Gå til KG Fosshagen sine nettsider

Press Play logo


Press Play Productions

Press Play Productions AS skaper opplevelser gjennom event- og musikkproduksjon. Press Play har komponert og produsert musikk, lyddesign og den auditive identiteten til Det Norske Måltid (2015).

Gå til Press Play sine nettsider


Matkanalen

Gå til Matkanalen sine nettsider

Samarbeidspartnere 2014

Logo: Landbruks- og matdepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Gå til landbruks- og matdepartementet sine nettsider
Logo: Nærings- og fiskeridepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

Gå til nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider
Logo: PlayDesign er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

PlayDesign

PlayDesign er et byrå med et stort hjerte for både små og større kunder. Som regionens første designbyrå, har de helt siden starten i 2007, fokusert på å utvikle sterke merkevarer for sine kunder.

Gå til PlayDesign sine nettsider
Logo: Clarion Hotel Energy er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Clarion Hotel Energy

Clarion Hotel Energy er Stavangerregionens største og mest spennende konferansehotell, Clarion Hotel Energy - The New Energy of Stavanger!

Gå til Clarion Hotel Energy sine nettsider
Logo: Stavanger kommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Stavanger kommune

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen.

Gå til Stavanger kommune sine nettsider
Logo: Rogaland fylkeskommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom blant annet å legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat

Gå til Rogaland fylkeskommune sine nettsider
Logo: DNB er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr de blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Gå til DNB sine nettsider
Logo: Conventor er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Conventor

Conventor AS er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger. Dette omfatter fagkonferanser, arrangementer/events, opplevelsessentra og andre PR-prosjekter.

Gå til Conventor sine nettsider
Logo: Matmerk er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Gå til Matmerk sine nettsider
Logo: Figgjo er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

Figgjo

Figgjo er kjent for høy innovasjonsevne, bekreftet gjennom en rekke designutmerkelser i Norge og utlandet. Vi kombinerer kompromissløs funksjonalitet med spennende design for å skape inspirerende og nyskapende produkter.

Gå til Figgjo sine nettsider
Logo: NCE Culinology er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.

NCE Culinology

NCE er en nasjonal satsing for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte fagmiljøene i Norge. Programmet inneholder bedrifter som alle kan hevde seg i verdenstoppen innen sitt felt.

Gå til NCE Culinology sine nettsider