Sør- og Østlandet på full fart frem i Det Norske Måltid

Sør- og Østlandet på full fart frem i Det Norske Måltid

Foto: Kristin Austigard | Fra venstre: Einar Risvik, Christer Rødseth, Trine Sandberg og Jørn Lie.

Sør- og Østlandet på full fart frem i Det Norske Måltid


Når finalistene fra de ulike landsdelene oppsummeres er det nytt at disse to regionene markerer seg så sterkt i Det Norske Måltid, med totalt 11 finalister. Det gleder oss, sier prosjektleder Kristin Austigard.

Nå er 39 finalister klare fra 14 fylker, fra Finnmark i nord til Agderfylkene i sør. De deltar i 13 ulike kategorier.  Fra starten av de seks delfinalene var alle landets fylker representert.

– Trønderne er som vanlig sterke, ja her bugner det av matskatter. Det samme gjelder Vestlandsfylkene. Men i år har vi i sterkere grad hele landet dekket. Det er spesielt gledelig at sør og øst melder seg på og det er viktig når vi markerer 10 år med Det Norske Måltid, sier Austigard.

De 39 finalistene har vært gjennom to tøffe dommerrunder for å nå finalen. – Landets beste kokker og fagfolk er med på alle dommernivåer. De 7 juryene som har arbeidet er samstemte i sine vurderinger, dermed er finalistene godt gjennomsmakt og vurdert for å komme gjennom nåløyet til finalen, påpeker Austigard.

– Etter 10 år med Det Norske Måltid, ser vi at det er internasjonalt høyt nivå på det som produseres her i landet. Mange produsenter fanger opp tilbakemeldingene fra juryene og jobber videre for å løfte seg, sier hoveddommer Einar Risvik fra Nofima, etter siste delfinale under Matstreif i Oslo.

Finalejuryen møtes i høst for å finne vinnerne i Det Norske Måltid 2017. Samtidig er forberedelsene i full gang til den store matgallaen og finalen i Stavanger 12. januar 2018.

– Vi gleder oss til å markere 10 år med Det Norske Måltid, der Even Ramsvik lager et måltid basert på de 39 finalistproduktene. Alle som har lyst kan kjøpe billett, sier prosjektleder Sigve Skretting.

Kontakt:

Kristin Austigard ka@ipaxmat.no
mobil: (+47) 90 19 38 77
Sigve Skretting ssk@ipaxmat.no
mobil: (+47) 90 75 10 25

Det norske måltid er på Facebook.com/detnorskemaaltid
Twitter: @DNMaltid   Instagram: @detnorskemaltid #dnmaltid17

Det Norske Måltid startet i 2008 og er nå landets viktigste matpris. Det Norske Måltid eies og drives av iPax Mat AS.