Et særdeles flygedyktig kalkunprodukt vant prisen som Årets Matspire!

Et særdeles flygedyktig kalkunprodukt vant prisen som Årets Matspire!

– Når innkjøpsdirektørene i tre av matkjedene er enige om at dette produktet treffer både trender, tidsånd og forbrukerønsker, da har vi en klar vinner, sier Nina Sundqvist, direktør i Matmerk.


Æren av å være den aller første vinner av Matmerk sin nye superpris: «Årtes Matspire» ble Homlagarden sin «Black Turkey», en hel lårstek fra økologiske kalkuner. Homlagarden vinner dermed ekstra markedsrådgivning verdt kroner 100.000 for å løfte vinnerproduktet ut til flere matentusiaster.

Juryen begrunner prisen med at dette er en nyvinning, det er et produkt med stort markedspotensial, sunt, lett å lage og spesielt som ferskvare dekker det et voksende markedssegment. Homlagarden tar selv hånd om oppdrett, slakting, foredling, pakking og kjøling eller frysing av produktene med fokus på sluttproduktets kvalitet i alle ledd. Det gjør også historien om produktet ekte og troverdig.

– Et viktig kriterium for å vinne prisen er vilje til å nå et større markedspotensialet. Nå får Homlagarden i Norheimsund i Hordaland profesjonell hjelp til å komme fram til flere forbrukeres ganer. Neste år satser vi på at «Black Turkey» er en klar vinner på nyttårsaften for den kvalitetsbevisste forbrukeren, sier direktør Nina Sundqvist i Matmerk.

Juryen har bestått av innkjøpsdirektørene i tre av de store matkjedene, Tor-Helge Gundersen i COOP, Øyvind Andersen i NorgesGruppen og Jo-Henning Espevalen REMA1000, samt fagsjef Frode Kristensen i Matmerk. Alle kategorivinnerne i Det norske måltid var med i vurderingen.

Årets matspire er en vandrepris. Matmerk ønsker å løfte lokalmat og få produktene ut til forbruker. Juryens tro på produktet i et markedsperspektiv er avgjørende. Priskriteriene er ambisjoner, vekstmuligheter og kommersiell «teft». ”Superprisen” ble delt ut under Det Norske Måltid.

 

LOGO-dnm-header-122x150         logo matmerk