Hvordan vinner du folket med et vinnerprodukt?

Hvordan vinner du folket med et vinnerprodukt?

Hvordan vinner du folket med et vinnerprodukt?

Det var et av temaene da vinnerne i Det Norske Måltid 2015 møttes til en workshop på Måltidets Hus i Stavanger. Samlingen er en del av premien til alle vinnerne i konkurransen.

Et viktig mål for Det Norske Måltid er at norske matprodusenter skal nå ut til flere kunder med sine produkter. At matgründerne skal utvikle trygge og gode næringer der de holder til. Da hjelper det å sette seg sammen og lære av hverandre.

NCE Culinology i Måltidets Hus tilbyr en slik premie til vinnerne, der de samles til en dag for å diskutere muligheter for videreutvikling av produktene sine og hvilke muligheter de har for å vokse.

Ekspertpanel

– Vi har samlet et ekspertpanel som svarer direkte på utfordringene fra vinnerne i Det Norske Måltid. Disse folkene har erfaring fra forbrukerinnsikt, distribusjon, emballasje og optimale prosesser, sier Helge Bergslien, forsker og professor ved Nofima og NCE Culinology.

Gjennom smakstester, merkevarediskusjoner og størrelsen på produkter og forpakninger, diskuterer vinnerne ulike problemstillinger de jobber med i sin hverdag.

Nettverksbygging

– Vi får mye ut av denne workshopen, fordi vi møter mange produsenter og kan diskutere både utfordringer og muligheter som vi ser for produktene våre, sier Christine Okkenhaug Monsen, merkevaresjef i SALMA, som vant en av sjømatprisene i Det Norske Måltid 2015.

– Dette er en viktig arena for å bygge nettverk. For oss er det også veldig interessant å se på mulighetene for produkttesting og se på holdbarhet, sier Jørn Wangensten, Valdresmeieriet som vant prisen for beste ost. Ny sesong på trappene

I 2015 var det rekordmange produkter med høy kvalitet som meldte seg på Det Norske Måltid. Påmeldingen for 2016 åpner om kort tid.

Om NCE Culinology

NCE Culinology er én av 12 næringsklynger i Norwegian Centres of Expertise (NCE). NCE er en nasjonal satsing for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte fagmiljøene i Norge. NCE Culinology blir administrert av Måltidets Hus AS og består av bedrifter, forskning og offentlige aktører innen norsk måltidsnæring. NCE-programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Om Det Norske Måltid

Det Norske Måltid startet i 2008 og er nå landets viktigste matpris. Målet er å skape et utstillingsvindu for norske råvarer og å jobbe for økt markedsføring, næringsutvikling og bærekraftig produksjon. Ipax Mat tok i 2014 over Det Norske Måltid.