Nofima lanserer innovasjonspris på Det Norske Måltid

Nofima lanserer innovasjonspris på Det Norske Måltid

Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen ønsket et enda tettere samarbeid med Det Norske Måltid, og bestemte seg derfor for en partneravtale som innbefatter en egen innovasjonspris. Foto: Terje Mortensen

Tekst: Morgan Lillegård, Nofima.

Nofima lanserer innovasjonspris på Det Norske Måltid


Nofima blir hovedsamarbeidspartner med Det Norske Måltid og deler ut en innovasjonspris til en verdi av 100.000 kroner.

En egen jury skal plukke ut vinneren blant de 39 finalistene som alle kan søke om å vinne prisen. Utdelingen skjer på finalen i Stavanger i januar.

– Våre forskere jobber med innovasjoner hver eneste dag. Derfor er det med glede vi samarbeidet med Det Norske Måltid om en slik pris, sier forskningssjef Morten Sivertsvik som skal lede juryarbeidet.

Innovasjonsprisen kan vinneren bruke til å heve egen kompetanse eller til videreutvikling av produkter eller konsepter. Vinneren av prisen kan få bistand fra Nofima innen ulike fagfelt, slik som gastronomi og produktutvikling, mikrobiologi og holdbarhet, prosessering og emballasjeteknologi, råvarer og råvareegenskaper, sensorikk eller forbrukerinnsikt og markedsføring.

Stort institutt

I europeisk målestokk er Nofima et stort matforskningsinstitutt. Over 370 ansatte jobber ved de fem kontorstedene i Norge fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. Innovasjonen er drevet av at maten skal være sunn, smakfull og trygg å spise. Med de utfordringene innenfor matproduksjon er også FNs bærekraftsmål med i Nofimas strategi.

– Vi skal bidra til ny kunnskap og forskningsbasert ideer tuftet på kommersielle muligheter. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til å skape nye produkter og nye arbeidsplasser. Det Norske Måltid har i flere år gjort en god jobb og vi føler tiden er moden for et enda nærmere samarbeid, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i matforskningsinstituttet.

Nofima har i flere år vært delaktig med forsker Einar Risvik som hoveddommer i landsfinalen.

Nofima-prisen

Med en egen innovasjonspris vil Nofima inspirere til enda mer nytenking og innovasjon i norsk matproduksjon. Forskerne har spisskompetanse på prosessering, emballering, produktutvikling, design og forbrukertrender.

Det er i ny kunnskap fra forbrukerdrevet innovasjon de store mulighetene ligger. For bedriftene kan dette ofte være vanskelige prosesser å drive, og på disse områdene kan Nofima bidra med arbeidsmåter, verktøy og metoder for å drive fram innovasjonsprosessene.

Næringsutvikling

– Det Norske Måltid jobber for å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. Et tett samarbeid med Nofima, som er et viktig kompetansehus for norsk matproduksjon, er derfor viktig og riktig, sier Kristin Austigard. Hun er eier og prosjektleder Det Norske Måltid.
– Tilbakemelding og erfaring fra flere tidligere vinnere i Det Norske Måltid er at Nofima har vært, og er, en viktig leverandør av matfaglige tjenester, som har hjulpet dem i sin faglige utvikling. Vi i Det Norske Måltid har hatt gleden av å jobbe tett med Nofima i flere år, sier Austigard.

Kristin Austigard gleder seg ekstra til at den nye innovasjonsprisen skal deles ut på finalen i januar.

Mest sannsynlig blir det forskerstøtte fra enten avdelingene i Stavanger, Ås eller Tromsø. Det er her Nofima har flest forskere som jobber ut mot forbrukerne. I Bergen og Sunndalsøra jobbes det mest med industri innenfor havbruk.

Kristin Austigard er prosjektleder for Det Norske Måltid. Foto: Solfrid Sande


Kontakt:

Kristin Austigard kristin@detnorskemaltid.no
mobil: (+47) 90 19 38 77

Det norske måltid er på Facebook.com/detnorskemaaltid
Twitter: @DNMaltid   Instagram: @detnorskemaltid #DetNorskeMåltid