Mediebank


MEDIEBANK

Logo

Kontaktinfo

Kristin Austigard
kristin@detnorskemaltid.no
+47 90 19 38 77

Ved å bruke filene i Det Norske Måltids mediebank aksepterer du følgende vilkår

Alle filer i Det Norske Måltids mediebank er underlagt opphavsrettsbeskyttelse.

Filene kan fritt lastes ned til ikke-kommerisiell bruk, herunder bruk i redaksjonell sammenheng, i trykket eller elektronisk versjon. Bildene kan likevel ikke benyttes på en annen måte eller i en sammenheng som er egnet for å skade Det Norske Måltids anseelse.

Uten skriftlig samtykke fra Det Norske Måltid kan ikke filene  brukes til andre kommersielle formål enn markedsføring av Det Norske Måltid.

Dersom filene ønskes benyttet i bokverk (trykket eller elektronisk), skal det innhentes skriftlig samtykke fra Det Norske Måltid.

For bilder benyttet på detnorskemaltid.no som ikke finnes i mediebanken, ta kontakt.

Enhver endring, manipulering og/eller salg av bildene er strengt forbudt.

Hvert enkelt bilde krediteres på følgende måte: Det Norske Måltid/fotografens navn (dersom dette er oppgitt). Kreditering skal stå i umiddelbar nærhet av bildet.

Det Norske Måltid kan til enhver tid og uansett grunn kreve at bruken av bildene opphører og at bildene returneres eller slettes. Bruker av bildene kan ikke kreve erstatning eller noen form for kompensasjon dersom bruken av bildene må opphøre, eller dersom bildene må returneres og / eller slettes.