Stiftelsen Bondens marked Norge tildelt hederspris 2018

Stiftelsen Bondens marked Norge tildelt hederspris 2018

Foto: Stiftelsen Bondens marked Norge

Stiftelsen Bondens marked Norge tildelt hederspris 2018


Hedersprisen i Det Norske Måltid tildeles en pådriver for norsk, mangfoldig og bærekraftig matproduksjon: Stiftelsen Bondens marked Norge.

Juryen uttaler

2018 var året da den norske «osterevolusjonen» ble mye omtalt, og årets hedersprisvinner har sin del av æren for at nordmenn har fått opp øynene for ost fra eget land. Vinnerens innsats har derimot ikke vært begrenset til ostesegmentet, og vinneren har således, på generelt grunnlag, vært en viktig drivkraft for økningen av i småskala- og lokalmat i Norge de siste 15 årene.

Vinneren legger til rette for spennende møter mellom produsenter og forbrukere, som har gitt store ringvirkninger i form av økt interesse, kunnskap, produksjon og innovasjon innen norsk mat.

Årets vinner av Det Norske Måltids Hederspris har på utrettelig vis arbeidet for å fremme tilgangen og kvaliteten til norsk mat i hele landet, og resultatet kan både produsenter og forbrukere glede seg over.

Det Norske Måltids hederspris for 2018 går til Stiftelsen Bondens marked Norge

Juryen består av tidligere vinnere av Det Norske Måltids hederspris:

  • 2017 Morten Schakenda
  • 2016 Wenche Andersen
  • 2015 Astri Riddervold
  • 2014 Bodil Nordjorde
  • 2013 Arne Brimi
  • 2012 Halvor Heuch
  • 2011 Ingrid Espelid Hovig

Om Det Norske Måltid

Det Norske Måltid er en pådriver for norsk, mangfoldig og bærekraftig mat- og drikkeproduksjon. Vi ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold.