Konkurransen


OM KONKURRANSEN

Det Norske Måltid leter etter det ypperste innen norsk mat og drikke. Det Norske Måltid kårer de beste mat- og drikkeproduktene i Norge og har siden oppstarten i 2008 utviklet seg til å bli landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Det Norske Måltid jobber for å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. Les mer om Det Norske Måltid her.

KONKURRANSENS GJENNOMFØRING I SESONG 13, 2020

Det Norske Måltid reiser årlig landet rundt for å gjennomføre konkurransens juryeringer. Fra 2020 blir Det Norske Måltid et nasjonalt omdømmearrangement, og hvem som vinner i 2020 får dere alle vite på finalen i Stavanger fredag 8. januar 2021 på Clarion Hotel Energy.

PÅMELDING TIL SESONG 13 – 2020

Vi åpner opp for påmelding til Det Norske Måltid sesong 13 – 2020 i løpet av våren. Følg Det Norske Måltid på sosiale medier og få med deg nyheter, informasjon om påmelding og kriterier, suksesshistorier, mm. gjennom hele 2020

(skjult med klasse .dnm-hidden)

Tidligere konkurranser:

BEDØMMINGSKRITERIER

BEDØMMINGSKRITERIER

Under juryering bedømmes alle produkter ut fra et tilrettelagt evalueringsskjema. Produktene blir bedømt ut fra kriteriene emballasje, produktutseende, lukt, smak, munnfølelse og stedlig tilhørighet. Det er de sensoriske egenskapene til produktet ­- lukt, smak, munnfølelse og utseende – som teller mest i vurderingen.

Når det gjelder emballasje, gjøres en vurdering på om den er godt utformet og passer produktet, i tillegg til om den byr på god informasjon til forbrukeren.  For forbrukerpakninger vurderes den informasjonen som står på emballasjen.

Produsenten kan legge ved brosjyrer, men for forbrukerpakninger vil ikke denne informasjonen tas med i vurderingen (av tidshensyn).

For produkter som selges til storhusholdning, restaurant eller ferskvaredisk vil informasjon i informasjonsbrosjyrer tas med i evaluering, siden disse produktene har lite informasjon på selve emballasjen.

Under «stedlig tilhørighet» vurderes det om det opplyses tydelig om hvor produktet og eventuelle råvarer kommer fra.

Alle kriteriene vurderes med poeng og kommentarer. Poeng settes individuelt av hver dommer, uten diskusjon i plenum. Gjennomsnitt av poengene til alle dommerne brukes som et internt verktøy til å rangere produktene og bestemmer hvilke produkter som går videre. Det Norske Måltid offentliggjør ikke poengsummene produktene oppnår i konkurransen. Kommentarene fra dommerne og diskusjoner mellom dommerne brukes til å utforme jurytilbakemeldingene som produsentene får tilsendt.

Dommerne i Det Norske Måltid er personer som har lang erfaring fra mat- og drikkebransjen i Norge, og dommerne har ulik fagbakgrunn. Dommerne skal opplyse om eventuelle interessekonflikter i forhold til produkter som skal juryeres, og bidrar ikke i juryering av disse produktene. Uavhengig vurdering av produktene er viktig for konkurransens integritet.

Ved spørsmål ta kontakt med Kristin Austigard på e-post kristin@detnorskemaltid.no eller mobil +47 90 19 38 77.